Teadustöö

Meie haigla on õppiv ja õpetav haigla. Onkoloogiakeskuses saavad erialast õpet onkoloogia ja muude erialade arst-residendid, arstiteaduskonna tudengid kohustusliku praktika raames, õenduseriala üliõpilased erinevate kursuste praktikate raames (1. ja 4. aasta praktika). Haigla arstid ja õed on lektoriteks erinevatel meie haigla poolt korraldatud koolitustel.

Onkoloogiliste patsientide arv ja lai profiil võimaldab meil olla partneriks rahvusvahelistes baasonkoloogilistes uuringutes, töös on ka meie arstide algatatud kliinilised uurimistööd.

Teadustegevust koordineerib meie haigla teadusosakond, mis tegeleb põhiliselt haiglas toimuva teadus- ja õppetegevuse ning nende kvaliteedi arendamisega.

Teadusosakond:

  1. Aitab kaasa haiglas läbiviidavate ravimiuuringute ja uurimistööde protsessile;

  2. pakub koolitusi ja individuaalset tuge teaduskirjanduse otsimise, analüüsimise ja tõlgendamise osas

  3. pakub individuaalset tuge teadustööde planeerimise, läbiviimise ja analüüsimise osas

  4. osaleb kogukonna harimises meditsiinisuuna koostööprojektidega keskkoolides

  5. pakub individuaalset tuge, koolitusi ja struktuuri arstiteaduse üliõpilaste ja arst-residentide parimaks õpetamiseks.

Ida- Tallinna Keskhaigla töötajate publikatsioonid on kättesaadavad Eesti teadusinfosüsteemis ETIS.

Scroll to Top