Tugiteenused

Meie haigla pakub vähipatsientidele erinevaid tugiteenuseid. Kõikidest muredest tasub rääkida oma raviarstile, kes vajadusel suunab Teid meie haiglas pakutavatele teenustele.

Haiglas töötab kliinilise toitmise meeskond, kuhu kuuluvad toitumisspetsialistid, kes on oma erialalt õed. Nad nõustavad vähihaigeid enne ja pärast operatsiooni ning kogu keemiaravi aja kuni elu lõpuni.

Kirurgilist ravi saavaid patsiente ja nende lähedasi nõustavad vastavalt vajadusele uroloogia õde, stoomiõde või haavaõde.

Patsiendi valuravi korraldab tema raviarst. Meie haiglas on onkoloogilistele patsientidele eraldi valuarsti vastuvõtud. Täpsemalt saate onkoloogilise patsiendi valuravi kohta lugeda siit.

Palliatiivravi õde nõustab onkoloogiakeskuses ravi saavaid patsiente ja vajadusel nende lähedasi.

Palliatiivravi õde:

  • aitab selgitada patsiendile haiguse olemust ja ravi;

  • abistab jooksvate terviseprobleemide lahendamisel ravi ajal kuni ravijärgse jälgimise lõpuni;

  • selgitab keemiaravi sagedasemaid kõrvaltoimeid ja õpetab nendega toime tulema, toetab vajadusel ravikuuride vahel;

  • nõustab tervise säilitamise ja elukvaliteedi edendamise küsimustes.

Vähidiagnoosiga võib kaasneda emotsionaalne stressireaktsioon (šokk)- võime kogeda teadmatusest tekkivat ärevust, tavapärasest suuremat muretsemist ja hirmu ning ka ärritatavust ja viha, võib tekkida süütunne ja sügav kurbus.

Olukorras, kus inimene ei tule oma raskete tunnete ja mõtetega ise toime, pakutakse ITK-s professionaalset psühholoogilist abi.

Psühholoogiline tugi aitab ära hoida või leevendada ärevuse, depressiooni või posttraumaatilise stressi sümptomite tekkimist.

Psühholoogilist tuge pakutakse meie kõigis kliinikutes vähipatsiendile kui ka patsiendi lähedastele.

Õendus-hooldusabikliinikus töötab hingehoidja, kes nõustab ka onkoloogiakeskuse patsiente ja nende lähedasi.

Kogemusnõustaja on soovi korral patsiendile ja ta lähedastele toeks ja kuulajaks. Tal puudub arsti või õe taust, ta saab vaid jagada seda, mille on ise läbi elanud. Kogemusnõustaja jagab oma kogemust, kuidas hakkama saada oma hirmude ja pingetega, kuidas teha muudatusi eluviisis. Kogemusnõustamine annab võimaluse luua positiivset pilti endast ja elust maailmas ning julgustab võtma vastutust ja suutlikkust endaga hakkama saamisel enda kätte.

Sotsiaaltöötaja abistab patsiente erinevates sotsiaalvaldkonda kuuluvates praktilistes küsimustes, nagu näiteks haiguslehega seonduv, puude raskusastme tuvastamise ja töövõime hindamise taotlemine, sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooniteenuse taotlemine, patsientide edasine hooldus (kodus, raviasutuses või hooldekodus). Samuti annab sotsiaaltöötaja ülevaate riiklike, kohalike omavalitsuste ja erinevate organisatsioonide pakutavatest teenustest ja toetustest.

Suitsetamine on üks peamisi kopsuvähi põhjustajaid. Samuti on suitsetajatega koos elavatel inimestel oluliselt suurem risk haigestuda kopsuvähki. Meie haigla on suitsuvaba haigla. Oleme mittesuitsetamise poolt, tunnustame mittesuitsetajaid ja kaitseme neid passiivse suitsetamisega kaasnevate ohtude eest.

Suitsetamiseks loobumiseks saab pöörduda tubakast loobumise nõustamisele. Tasuta teenus on täiskasvanutele ning sinna pääseb ilma saatekirjata. Vastuvõtule pöördumisel hindame nikotiinisõltuvuse taset Fagerströmi skaala järgi ning koostame individuaalse suitsetamisest loobumise- ja raviplaani. Samuti juhendame ja toetame elustiili muutmisel ning saavutatud tulemuste hindamisel. Vastuvõtule registreerimine telefonil 666 1900.

Enne vähiravi alustamist on mõistlik arutada arstiga võimalusi viljakuse säilitamiseks ja kaitsmiseks. Viljatusravinõustamist nii meestele kui ka naistele pakuvad viljatusravikeskuse arstid.

Ambulatoorse taastusravi keskuses töötavad taastusraviarstid, kes hindavad patsiendi seisundit, otsustavad meditsiinilise rehabilitatsiooni vajaduse ja määravad vajaduse põhjal edasise ravi, pakkudes patsiendile rehabilitatsiooniteenuseid.

Kui patsient vajab mingis ravietapis või onkospetsiifilise ravi lõppemisel õendusabi, kuid mitte ööpäev ringi, on võimalik suunata ta koduõendusteenusele. Koduõde saab teha mitmeid arsti määratud protseduure ja õendustoiminguid. 

Vähiravi meie haiglas

Peame oluliseks, et onkoloogilised patsiendid pääseksid spetsialisti vastuvõtule võimalikult kiiresti. Meie haiglas on võimalik vähikahtluse korral pääseda eriarsti vastuvõtule kahe nädala jooksul.
Scroll to Top