Diagnostika

Vähi leviku ulatuse ehk staadiumi täpne määratlemine on vajalik õige ravimeetodi valiku, prognoosi kui ka ravi lõpetamise otsuse tegemiseks. Pahaloomuliste kasvajate diagnoosimine toimub vastavalt meie haiglas järgitavatele rahvusvahelistele ravijuhenditele.

Meil on olemas kõik võimalused (seadmed ja koolitatud personal) pahaloomuliste kasvajate diagnoosimiseks. Samuti osaleme aktiivselt kõigis Eestis korraldatavates sõeluuringuprogrammides rinna-, emakakaela- ning jämesoolevähi avastamiseks, omades selleks vajalikke akrediteeringuid ning kõrgetasemelist aparatuuri. 

Gastroenetroloogiakeskuses, mis on ühtlasi suurim seedetraktihaigustele spetsiliseerunud üksus kogu Põhja-Eestis, tehakse seedetrakti endoskoopilisi uuringuid (nt gastroskoopia ja koloskoopia) ja raviprotseduure.

Diagnostikakliinik toetab tervise jaoks vajalikke otsuseid kiire ja pädeva diagnostilise teabega nii haigestumiste korral kui ennetustegevuses. Kasutame ajakohast aparatuuri ning täiendame pidevalt oma teadmisi. Diagnostikakliiniku koosseisus on eraldi struktuuriüksustena radioloogiakeskuskesklaborpatoloogiakeskus ning nukleaarmedit-siinikeskus.

Radioloogiakeskuses tehakse mammograafia-, röntgen-, ultraheli-, kompuutertomograafilisi ning magnetresonantstomograafilisi uuringuid. Piltdiagnostika ja erinevate protseduuride abil saab kasvajakahtlusega koest võtta proove, mis võimaldavad määrata kasvaja täpse asukoha, agressiivsuse astme, geneetilise eripära jpm.

Nukleaarmeditsiinikeskus tegeleb isotoopdiagnostika ja -raviga. Keskuses on kasutusel tänapäevane hübriidkuvamise tehnoloogia: SPET/KT ja PET/KT diagnostilised seadmed. Oleme kilpnäärme haiguste radiojoodravi kompetentsikeskus ning omame aastatepikkust kogemust ka välisriikide patsientide ravimisel.

Kesklaboril on kaasaegne ja väga kvaliteetne aparatuur, pädev ja koolitatud personal ning rahvusvahelistele standarditele vastav (ISO 15189) akrediteering.

Patoloogiakeskusel on standardile ISO 15189:2012 vastav akrediteering. Patoloogiakeskuses teostatakse paikmepõhiselt onkoloogilise materjali uuringuid, sh operatsiooniaegseid kiiruuringuid. Selleks on ITK-s esimesena Eestis kasutusse võetud ainulaadsed digitaalsed lahendused.

Lisaks on patoloogiakeskuses ja kesklaboris võimalik teha kasvajate molekulaargeneetilisi uuringuid. Geneetilised uuringud ja kasvajamarkerite määramine aitavad leida patsiendile parima võimaliku raviviisi ja mõjutada tema haiguse kulgu. 

 • Radioloogiliste uuringute nõuandeliin

  Uuringu kohta tekkinud küsimuste korral saab teavet radioloogiliste uuringute nõuandeliinilt. Nõuandeliinile helistades ei saa registreerida uuringule ega infot uuringu tulemuste kohta. Nõuandeliinile saab pöörduda E–R kella 8.00–16.00:

Patsientidele on olemas uuringute kohta infomaterjalid:

 1. Ultraheliuuring (eestiveneinglise)

 2. Röntgenuuring (eesti, vene, inglise)

 3. Mammograafia (eesti, vene, inglise)

 4. Magnet­resonantsts­entero­graafia
 5. Magnet­resonants­tomo­graafiline uuring (eesti, vene)

 6. Kompuutertomograafiline uuring (eesti, vene)

 7. Nukleaarmeditsiiniline uuring / raviprotseduur

 8. Koloskoopia (eestivene)

 9. Gastroskoopia  (eestivene)

PET/KT aparaat
Scroll to Top