Kristi Neeme: "Liikumine on elu alus"

Kuidas saab füsioterapeut onkoloogilise diagnoosiga inimesele abiks olla?

Vähidiagnoosiga on sageli keeruline toime tulla nii vaimses kui füüsilises plaanis. Vähiravi on kompleksne ja mitme-etapiline, seejuures võivad erinevate ravietappidega kaasneda erinevad kehalised vaevused, sh väsimus ja jõuetus.

Ida-Tallinna keskhaigla füsioterapeut Kristi Neeme osaleb onkoloogilise diagnoosiga patsientide raviteekonnal mitmes etapis.

„Üld- ja onkoloogilise kirurgia osakonna kirurgid suunavad minu juurde mao- ja soolevähi diagnoosi saanud inimesed, kellel on lähiajal planeeritud kirurgiline sekkumine. Minu ülesandeks on neid inimesi nõustada enne operatsiooni – kuidas olla võimalikult aktiivne enne haiglaravile tulekut ning kuidas toimub taastumine operatsiooni järgselt.“ Vastuvõtu ajal selgitab füsioterapeut välja, milline on inimese füüsiline võimekus antud ajahetkel ning annab sellest lähtuvalt liikumissoovitusi. „Üldjuhul õpetan lihaseid tugevdavaid harjutusi ja hingamisharjutusi, mida peaks inimene juba enne operatsiooni sooritama. Mida parem on inimese füüsiline võimekus operatsiooni eelselt, seda suurem on tõenäosus, et taastumine toimub kiiremini ja edukamalt. Samuti nõustan, kuidas pärast operatsiooni uuesti võimalikult ruttu ohutult liikuma saada, selleks vajadusel abivahendeid kasutades.“ Varajane aktiviseerimine on operatsiooni järgselt oluline, et vähendada erinevate võimalike tüsistuste riski. „Seetõttu alustame haiglaravi perioodil kohe operatsioonijärgsel päeval aktiviseerimisega, sh kergemate harjutustega, ning jätkame füsioteraapiaga kuni patsiendi kojuminekuni.“

Füsioterapeudi juurde suunatakse inimesi ka keemiaravi ajal või selle järgselt. On teada, et keemiaravi võib põhjustada erinevaid vaevusi, millega sageli kaasneb igapäevase kehalise aktiivsuse vähenemine, mis omakorda põhjustab füüsilise võimekuse langust. Füsioteraapia eesmärgiks on lihasmassi, luutiheduse, tervisliku kehakaalu ja kehalise võimekuse (iseseisva toimetuleku) säilitamine ning hapruse ennetamine. Uuringud on näidanud, et füsioteraapial on positiivne mõju tervisega seotud elukvaliteedile.

Milline on füsioterapeudi roll vähihaige raviteekonnal?

  • Inimese füüsilise võimekuse hindamine
  • Kirurgilise sekkumise korral nõustamine operatsiooni eelselt (prehabilitatsioon) ja operatsiooni järgselt (rehabilitatsioon)
  • Soovitused, kuidas sümptomitega toime tulla, sh keemiaravi ajal või selle järgselt (nt väsimus, jõuetus, ärevus- ja meeleoluhäired, unetus, isutus)
  • Kehalise aktiivsuse ja harjutuste alased soovitused (koormuse doseerimine/progresseerumine, tegevuste valik, sagedus, intensiivsus)

Kristi Neeme omab lisaks magistrikraadile füsioteraapia erialal ka väljaõpet vaimse tervise füsioteraapias, nimelt õppis ta 2 aastat Norras Bergeni ülikooli kolledžis kehatajuteraapiat (Basic Body Awareness Therapy). „Kehatajuteraapia fookus on sellel, kuidas me oma keha igapäevaelus ja liigutustes kasutame, eesmärgiga parandada kehataju ning arendada liigutuskvaliteeti ja -teadlikkust. Selleks on olemas kindel metoodika ja harjutusvara, mis sisaldab harjutusi nii lamades, istudes, seistes kui ka liikumisel.“ Ka sellest füsioterapeutilisest lähenemisest on onkoloogilise diagnoosiga inimestel võimalik abi saada, et raviperioodil, mis võib olla üsna kurnav, või selle järgselt aidata kehal liikumise ja harjutuste abil taastuda.

Vaimse tervise füsioteraapia vastuvõttudele on seni suunatud peamiselt rinnavähi diagnoosiga patsiente. „Kui rind on eemaldatud, siis on kehataju hästi oluline küsimus, kasvõi selles mõttes, kuidas see mõjutab keha raskuskeskme muutumist ning lihaste funktsiooni, rääkimata naise enda minapildist nii füüsilises kui vaimses mõttes. Või kui teostatakse rinna rekonstruktsioon, siis on samuti tegu uue kehareaalsusega harjumisega, et inimene ennast oma kehas mugavalt hakkaks tundma.“

Kokkuvõtvalt julgustab füsioterapeut: „Panen kõikidele inimestele südamele, et liikumine on väga oluline! Toonitan alati ka oma patsientidele, et liikuma peaks vähemalt 30 minutit päevas ning kindlasti tegema 2-3x nädalas lihaseid tugevdavaid harjutusi. Liikumine on elu alus ning toetades oma füüsilist tervist annad ka vaimule jõudu juurde!“  Loe rohkem liikumissoovitusi.

Kristi Neeme nõustamas patsienti
Scroll to Top